Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | don’t tell me (108)

love is a bitter reality
relax
add more sugar

5.
the present is but
yesterday in passing
where be I tomorrow
the lady is still dividing up the present

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

1.
don’t tell me
that ladies can not see
beauty
in darkness

the poetry of death
pain being a metamorphosis
blood cleansing

don’t take away
my power

2.
the madness
truly
exhilarating

3.
Why do you write?
since
paper is the only thing
listening

4.
love is a bitter reality
relax
add more sugar

5.
the present is but
yesterday in passing
where be I tomorrow
the lady is still dividing up the present

6.
if only you could see your reflection in the mirror
you’ll understand why I’m so disappointed

7.
the past
what’s gone
don’t hold on so tight
let it fall through your fingers

you can’t turn back
you can’t change anything
don’t be sad too
don’t be too sad
it’s only one part of life

you shall descend and ascend like the Sun
don’t be intimidated by the past
it’s just an excuse
forgive yourself

8.
love me
there’s nothing else that I need
____

1.
đừng nói với tôi rằng
các cô gái không nhìn thấy
vẻ đẹp trong
bóng tối

cái chết là thi vị
nỗi đau là biến thái
máu là gột rửa

đừng lấy đi
sức mạnh của tôi

2.
sự hỗn loạn
rất
thơ mộng

3.
tại sao bạn viết?
bởi vì đôi khi
giấy là người duy nhất
lắng nghe

4.
tình yêu là một sự bình tĩnh cay đắng
bạn hãy thoải mái
thêm đường

5.
thì hiện tại
hôm qua đã qua rồi
tôi sẽ ở đâu vào ngày mai
nàng vẫn còn tập chia thì hiện tại

6.
nếu bạn nhìn vào gương
bạn sẽ hiểu tại sao tôi rất buồn

7.
thì quá khứ
là cái đã qua
bạn đừng giữ chặt nó
cứ để nó trượt khỏi tay bạn

bạn không thể quay lại
bạn không thể thay đổi gì cả
đừng buồn quá
đừng quá buồn
đó chỉ là một phần của cuộc sống

bạn sẽ rơi xuống và lên cao như mặt trời
đừng mặc cảm về quá khứ
đó là lý do
bạn nên tha thứ cho chính mình

8.
chỉ cần yêu tôi
tôi không cần mấy thứ khác

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s