Categories
POETRY/THƠ

Lê Minh Chánh | April (7)

The Sun passing half-way across Aries
No one for a moment thought they would burn
The grazing scorching blisters of passing shadows
Came the afternoon and the passing storm

By Lê Minh Chánh, translation by  Nguyễn Thị Phương Trâm

 

April. The tired flowers on the pavement

People sprinkle their lack lustre colours with water

An exchange of death

An exchange of destruction

 

An exchange of a new dawn

The disintegration all round

The windless pathways

On the rise and fall of stomping feet the subdued dust

 

The Sun passing half-way across Aries

No one for a moment thought they would burn

The grazing scorching blisters of passing shadows

Came the afternoon and the passing storm

 

Love, how do I quickly end, April?

 

Tháng tư. Những đóa hoa mệt lả trên đường

Người vẩy nước lên bầy hoa tái nhợt

Mua về một cái chết

Mua về một tàn phai

 

Mua về một ban mai

Thấy rã tan mọi thứ

Những con đường cạn gió

Bụi u uất những bàn chân giẫm xuống đạp lên

 

Mặt trời đi qua nửa cung Bạch Dương

Không ai nghĩ phút giây nào mình cháy hết

Những chiếc bóng chạm vào nhau bỏng rát

Buổi chiều đến và cơn mưa bay mất

 

Em, ta làm gì cho qua hết tháng tư?

4.21

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s