Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | her sunset (98)

she draws the sky
with a flame
burnt orange
red

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

her sunset

is like everyone else’s

*

she draws the sky

with a flame

burnt orange

red

*

but no one knows

behind her

is an entire world

covered in pot-ash

_____

hoàng hôn của nàng

cũng giống như mọi người

*

nàng vẽ bầu trời

với ngọn lửa

cháy màu cam

lam màu đỏ

*

nhưng phía sau nàng

là cả một thế giới

dính đầy nhọ nồi

mà không ai biết…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s