Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | ENVY (107)

trong trái tim tôi là những con bướm
trên ngón tay bạn là những phấn hoa
xác thịt của đàn bà

một thế kỷ khắc nghiệt
nỗi thống khổ đầy hạnh phúc

tôi ghen tị với cái bóng
ánh sáng không phải của tôi
tôi bị mù

in my heart the butterflies
your fingers the essence of flowers, cleanse
the unworthy flesh of a woman
a severed century
the blissful anguish

I’m jealous of a shadow
a light that isn’t mine
I’m blinded

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài into Vietnamese

 

in my heart the butterflies 

your fingers the essence of flowers, cleanse 

the unworthy flesh of a woman 

 

a severed century

the blissful anguish 

 

I’m jealous of a shadow 

a light that isn’t mine

I’m blinded

 

by the curving meadow

I’m envious of

the soft grass at your feet

the grit between your toes

the blood through your veins

the butterflies in your heart.

trong trái tim tôi là những con bướm

trên ngón tay bạn là những phấn hoa

xác thịt của đàn bà

 

một thế kỷ khắc nghiệt

nỗi thống khổ đầy hạnh phúc

 

tôi ghen tị với cái bóng

ánh sáng không phải của tôi

tôi bị mù

 

tôi ghen tị với

cỏ mềm dưới chân bạn

khe hở giữa các ngón chân bạn

máu chảy trong tĩnh mạch của bạn

những con bướm bay trong tim bạn

 

tôi ghen…

April 11,2021

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s