Categories
Poetry

Anonymous | love poem

Thơ tình!

“Khi người đàn ông nói rằng
họ sẽ làm bất cứ điều gì
cho người yêu mình,

ý họ là
họ sẽ chiến đấu với
những người đàn ông xấu
hoặc rồng rắn,

chứ không phải
hút bụi
hay rửa chén”

(Tôi tạm dịch)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s