Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | all the poems were singing in unison (258)

all the leaves were bending over smiling
people were the only ones looking up crying

the day Mother rode the golden wind
headed for the sky turned into a silver star

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

all the poems were in a sky blue

only the winning poem was in red

 

all the moons were blue

only the sunrise was a diluted orange

 

all the leaves were bending over smiling

people were the only ones looking up crying

 

the day Mother rode the golden wind

headed for the sky turned into a silver star

 

all the poems were singing

in unison the blues

 

tất cả những bài thơ đều màu xanh da trời

chỉ bài thơ được giải là màu đỏ

 

tất cả mặt trăng cũng đều màu xanh

chỉ có bình minh màu cam pha loãng

 

tất cả lá cây đều cúi xuống mỉm cười

chỉ con người hay nhìn lên và khóc

 

ngày Mẹ cưỡi cơn gió màu vàng

bay lên trời thành ngôi sao màu bạc

 

tất cả bài thơ đều hát

chỉ một màu xanh

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | all the poems were singing in unison (258)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s