Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | A Prayerful Sun (36)

I said goodbye to my sleep
as though I’m saying goodbye to you
approaching April
with the lies
like nails
nailed into the palms of one’s hands
pockmarks on the wooden pillar
like the bouts of insomnia
poking holes through the night

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Sleep falls through the night
like grains of salt
on eyelids
sleep alone wading through the darkness
in flickering
phosphorus light
the dense white fog

I was up looking for ice water
the fridge snowed in
a summer thirst
at the end of spring
the Persian lilac taking breaths of a poisonous wind
a meadow burning in the middle of the night
the red moon like blood in the lake

I said goodbye to my sleep
as though I’m saying goodbye to you
approaching April
with the lies
like nails
nailed into the palms of one’s hands
pockmarks on the wooden pillar
like the bouts of insomnia
poking holes through the night

I said goodbye to my sleep
because of the human racket
inside the barrel of a gun
a city scattered with broken glass bottles
beneath naked feet
the human racket
the cries and laughter
heading towards civilization

a child fell
and we continued to argue with each other about the meaning of death
we throw our hands up in the air amidst a blooming meadow
by building prisons on the grass
humanity cursing each other
in applauds for the success of a revolution
a million enemies have been eradicated

Me together with a battalion of insomniacs walked through the night
into the morning
having heard that freedom was that way
each person in their
boundless world
hugging a smartphone
and swearing at each other on the led screen

Inside our games
we were all winners
except we’re pale and shivering. the mist falling
as I walked towards the future
my bottom eyelids caked with salt
the late moon damp and wet
by a prayerful Sun.

Giấc ngủ rụng xuống trong đêm
như những hạt muối
trên mi mắt
giấc ngủ một mình lội vào bóng tối
đốm lửa
lân tinh
sương mù trắng xóa

Tôi trở dậy để tìm nước đá
tủ lạnh đầy tuyết
cơn khát của mùa hè
cuối xuân
hoa xoan thở hương gió độc
ngọn đồi cháy giữa đêm
mặt trăng đỏ như máu trong hồ

Tôi từ biệt giấc ngủ
như từ biệt em
để đi vào tháng tư
những lời nói dối
như đinh
đóng vào lòng bàn tay
vết sẹo đầy trên trụ gỗ
như những cơn mất ngủ
lõm một vùng đêm

Tôi từ biệt giấc ngủ
vì tiếng ồn của loài người
trong họng súng
thành phố đầy mảnh chai
dưới những bàn chân trần
tiếng ồn của loài người
cười khóc
trên đường về văn minh

Một em bé ngã xuống
và chúng ta tiếp tục cãi nhau về ý nghĩa của cái chết
chúng ta vung tay vào cánh đồng trổ bông
bằng cách xây lên những nhà tù trên cỏ
loài người nguyền rủa nhau
và vỗ tay rào rào vì cách mạng thành công
một triệu tên địch đã bị tiêu diệt

Tôi cùng đoàn người mất ngủ trong đêm
đi vào ánh sáng
nghe nói tự do ở phía đó
mỗi người một cõi
bao la
ngồi ôm smartphone
và nguyền rủa nhau trên màn hình

Trong trò chơi của chúng ta
tất cả đã chiến thắng
chỉ có có xanh rùng mình. sương rơi
tôi đi vào tương lai
muối mặn trong đáy mắt
trăng khuya ướt đẫm
lời kinh mặt trời.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 replies on “Thái Hạo | A Prayerful Sun (36)”

Wir sind im Traum
im Schlafe
das Böse
der Feind

diejengen
die Unschuldige
auf dem Feld

in den Häusern

von friedlichen Menschen
morden und schlachten

am Tage

ach; es war nur ein Traum
unsere gewohnten
Arbeit nchgehen
und verrichten

Liked by 2 people

Wer die einzig
absolute Wahrheit
anderen
wirklich zu wissen
es so vermag

der tägliche Versuch
zum Besseren

die Bescheidenheit
die Demut
als ein Feigenblatt erkennt

den anderen damit nackt
und bloss stellt

der darf
wenn er das möchte
mich einen Heuchler nennen

Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s