Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | A D D I C T E D (12)

I’m addicted to kopi luwak, the civet morning droppings
[ imagined that, sounds great doesn’t it ]
what money, let alone Asian palm civet
dear god. so are the days of our lives
picking up the pieces
Saigon’s fresh dew
at the 5th and 7th intersection
now besides the massacred trees
the tall looming buildings squashing the tiny shop fronts, toadstools on the pavement

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

N  H  Ớ    T  H  Ư  Ơ  N  G    S  À  I   G  Ò  N

                               X X X X

[#5]

Tình cờ tìm thấy bài ni, nghe như diễn nôm từ Buổi Sáng Sài Gòn cũ (hay ngược lại). 

A D D I C T E D

*

I’m addicted to kopi luwak, the civet morning droppings

[ imagined that, sounds great doesn’t it ]

what money, let alone Asian palm civet

dear god. so are the days of our lives

picking up the pieces

Saigon’s fresh dew

at the 5th and 7th intersection

now besides the massacred trees

the tall looming buildings squashing the tiny shop fronts, toadstools on the pavement

there’s still a quarter of a quart left to share

cheers to the dubious disbandment

a quagmire that the gods have lost interest in

or(are)

high and mighty proud as peacocks 

beneath masks of tottering subordinates

*

gone where are the cyclo, the ka boom backfiring engines

the boss noisily dragging it along

the boss’ wife on her butt squashing the pomme de lait

the sharp pointy durian poking at the glorious morning

whoever you are, don’t bother to try and push in

bus tickets can be snatched and worthless are human lives

the encroachment upon the highway

hey you in the traffic, relax

why would you volunteer to bring garbage home 

*

The rough ride(the travel sickness) on the bus to Thủ Thiêm

what the heck, we may as well down another quarter of a quart

tomorrow there might not be even, a road

the poor horse treading it alone

to where, does it matter anymore!

N  G  H  I  Ệ  N

*

mình ghiền cà phê chồn thải buổi sáng

[ cứ tưởng tượng đại cho oách ]

có đồng xu bạc cắc nào đâu mà chồn với cáo

ối dào.  bít tất cũng qua ngày

vợt vợt rót dài tinh tươm

sàigòn tinh sương

ngã 5 ngã 7

giờ chừ cây đốn trụi lũi

cao ốc đè bẹp quán cóc

ừ  còn xị rượu cưa đôi

uống mừng cù cưa thất tán

cái lầy ông thần mất hứng

hầy là

cứ tỉm xắm lò dò chú ba

lột hồng mao mậu thầu búi tó

*

chạy đâu mất mấy cái xích lô máy nổ hà rầm

anh hai kéo ầm ầm

chị hai ngồi đè dập vú sữa

buổi sáng tưng bừng sầu riêng nhọn hoắc

anh ba anh tư đừng xí chỗ mua hàng

lóng rày người ta giựt vé xe đò văng mạng

lấn hết đường cao tốc

này chú giao thông thong thả tí

rau ráng vãi vung cứ vô tư lụm về

*

con đò thủ thiêm say đứ đừ đừ

kệ bà chơi bậy thêm xị nha mậy

lỡ mai tiêu tán đường cả lũ

tội em ngựa lọc cọc một mình

về mô rồi cũng rứa!

***

HoàngXuânSơn

21 tháng 8 – 2012

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s