Categories
Announcement - Thông báo

Nguyễn Thị Phương Trâm | INDEX

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài into Vietnamese

Các bạn có thể truy cập tất cả những hoạ sĩ, nhiếp ảnh gia, nhà thơ, dịch giả và nhà văn tôi yêu thích ở đây, bằng cách nhấn vào liên kết dưới đây. Tôi mong trong tương lai của #songngutaitram sẽ có nhiều hơn những tài năng trẻ hơn. Tuổi trẻ là tương lai của thế giới.
Đã gần hết một năm từ ngày tôi bắt đầu hoạt động nhiều hơn trên blog, nhờ sự khuyến khích của anh Tài. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã có hơn 11.000 lượt người truy cập và gần 30.000 lượt xem. Con số khiêm tốn, nhưng quả thực là đầy hy vọng. Ước mơ được chia sẻ nghệ thuật và văn học của quê hương tôi với thế giới là một hành trình đầy niềm vui, một hành trình mà tôi muốn tiếp tục nếu tinh thần và thể chất cho phép (if the mind and body permits.)
Có khoảng 60 người đẹp đã tô thêm màu sắc cho cuộc sống của tôi, tôi cảm ơn các bạn. Bạn đã cứu tôi khỏi sự lãng quên thật khó diễn tả. Cảm ơn bạn và tôi muốn tiếp tục mãi mãi cảm ơn bạn. Bạn là những người anh hùng của tôi.
You can access all the artists, photographers, poets, translators and writers I love here, by clicking on the link below. I hope to add younger hopeful talents, our future, here on SONGNGUTAITRAM.
It is now almost a year since I’ve been actively blogging, thanks to anh

Lê Vĩnh Tài

. We have to date over 11,000 visitors and nearing 30,000 views. Humble statistics, but indeed hopeful. Dreams of sharing the art and literature of my motherland have been a joyous journey, one I wish to continue if the mind and body permits.

There are about 60 beautiful and kind people that have added colour to my life, I thank you. You have saved me from certain oblivion difficult to describe. Thank you and thank you. You are my heroes.
Cheers,
Nguyễn Thị Phương Trâm
https://songngutaitram.org/content/

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s