Categories
POETRY/THƠ

Đặng Văn Hùng |A FLOWER (7)

as spring were, ever silent
in one’s eyes?

by Đặng Văn Hùng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

A FLOWER

thy mention of an age old tale
barely put into words?

thy dream ever in a rock
a flame amidst a winter’s night?

as spring were, ever silent
in one’s eyes?

a flower
a single flower
warmth enough through the chilly days and nights

CÀNH HOA

người trót mang chuyện muôn thuở
sao chẳng nói thành lời?

người có mơ ngọn lửa
trong hòn đá đêm mùa đông?

nhưng mùa xuân, chẳng phải
còn lặng im trong đôi mắt?

một cành hoa
chỉ một cành hoa
cũng đủ sưởi ấm qua tháng ngày giá lạnh

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Đặng Văn Hùng |A FLOWER (7)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s