Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Hứa Hiếu | nameless 548 (16)

we can but count the seconds at the front
behind are the numbers
with meaning attached
when people are no more
the numbers also disappears
behind are the reflectors
of resignation

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

548.

_________

I’m behind the door away from the wind

undercover smoking

the sky is blue the blue of new leaves

leaning into a horizon

descending into the colours of soil and dust

time is short

we can but count the seconds at the front 

behind are the numbers

with meaning attached

when people are no more

the numbers also disappears

behind are the reflectors

of resignation

when in front there’s nothing but deceitful darkness

in a board game

looking for the past

love have left me

a beautiful woman

living has been much much

nameless, until 

humanity gives it

a name.

núp sau cánh cửa chắn gió 

ở hiên nhà, tôi nhâm nhi điếu thuốc

bầu trời mang màu xanh lá nỏn

ngả ngớn với đất

đang ngả màu cát bụi

thời gian thật ngắn ngủi

chúng ta chỉ có thể đếm được từng giây phía trước

còn phía sau chỉ là con số

mang một ý nghĩa gán ghép nào đó

khi con người không còn

con số cũng biệt tích

sau lưng lại là tấm phản 

của nghỉ ngơi

khi trước mặt chỉ là màu đen gian lận

trong cuộc cờ

tìm lại quá khứ

tình yêu rời bỏ tôi đi

một hồng nhan

cuộc sống cũng thế

không có tên, mãi cho đến khi

loài người đặt tên 

cho nó.

___________

Hứa Hiếu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s