Categories
POETRY/THƠ

Thái Hạo | Hungry dogs (38)

Wandering the street tonight
meeting up with the dogs with their tails between their legs
together with the people rushing around on the pavement
me
rushing on the pavement
the street filled with motor vehicles
horn honking
warnings
the nightly raid.

By Thái Hạo, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Hungry

in the middle of the night

stray dogs

tails between their legs like wandering foxes in the street

across the piles of trash

in the cemetery

jaw resting on freshly dug graves

guarding the human spirit

velvety roses soaked with night dew

bathing in the moonlight

 

Hungry

the stray dogs headed into the city

through the sewers

surrounded by traps

the smell of dog drifting from the cheap wine bars

a familiar scent

of a friend

family

the scent of stray dogs

no one could be bothered with them

the city is full of shimmering light

 

When I was little

my father has a habit of staring at a wall

mumbling under his breath “dog eat dog”

while my mother wept

my little brother too wept

the harvest yet done

 

Wandering the street tonight

meeting up with the dogs with their tails between their legs

together with the people rushing around on the pavement

me

rushing on the pavement

the street filled with motor vehicles

horn honking

warnings

the nightly raid.

 

Trong cơn đói 

của đêm

những con chó vô gia cư

cúp đuôi như những con cáo lang thang bên ngoài thành phố

lang thang trên bãi rác

và trên nghĩa địa

chúng nằm gác mõm lên một ngôi mả mới

canh giữ hồn người

có những bông hồng nhung ướt đẫm sương đêm

tắm trăng rười rượi

 

Trong cơn đói

lũ chó hoang tìm đường vào thành phố

qua những đường hầm nước thải

người ta đặt bẫy khắp nơi

mùi của những con chó khác từ các quán rượu

gây gây

mùi của một người bạn

mùi của anh 

và của em

mùi của loài chó hoang

không ai chào đón chúng

thành phố đầy ánh đèn nhấp nháy

 

Ngày tôi bé

bố hay ngồi nhìn vào góc nhà

và lầm rầm “chó nhai xương chó”

còn mẹ thì khóc

em tôi cũng khóc

lúa đồng chưa gặt về

 

Đêm nay lang thang

gặp những con chó cúp đuôi chạy trên vỉa hè

người chạy trên vỉa hè

và tôi

chạy trên vỉa hè

lòng đường đầy chật những chiếc xe

hú còi

báo động

mỗi đêm một trận càn.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s