Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:15 – April, the referee blows the whistle at the conclusion of a ball game

the referee blows the whistle at the conclusion of a ball game
the kicking of human lives

you bowed as they
laughed out loud, as they pull a medal over your head

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

April

the referee blows the whistle at the conclusion of a ball game

the kicking of human lives

 

you bowed as they

laughed out loud, as they pull a medal over your head

 

a jungle of an audience laughing greeting each other

a parade of dead leaves and brownness

the ball rolled into a tent

and was kicked into a freshly dug deep hole

like a crypt in the earth.

_____

 

tháng 4

trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu

bỏ bóng đá người

 

bạn cúi đầu khi người ta

cười khúc khích và trao huy chương cho bạn

 

một rừng khán giả cùng cười và chào đón

cuộc diễu hành của lá úa màu nâu

quả bóng tròn lăn trong một túp lều

và bị đá vào một lỗ mới khoét sâu

như hầm mộ trong lòng đất…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s