Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:16 – April, the palm of your hand numb and sore

remember,
the afternoons
at home
watching your mother stared at the emptiness
of the sea.

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

April

the palm of your hand numb and sore

the hot red swelling 

your body growing starving

 

then

no longer heard of was obesity

nothing but school sores.

 

soft and gentle

the screams of those who did not die

asking for their life

 

the wooden dinghies 

drifting

gone, unknowing

leaving behind their absence.

 

sometimes salvaged was the word unknowing 

shattered pieces

bạn đến từ đâu?

sorry, I only know Vietnamese

 

remember

the afternoons

at home

watching your mother stared at the emptiness

of the sea.

_____

 

tháng 4

lòng bàn tay ê ẩm

các vết phồng sưng đỏ

cơ thể đang tuổi ăn tuổi lớn…

 

sao lúc đó

không nghe về bệnh béo phì

chỉ toàn bệnh ghẻ…

 

mềm mại dịu dàng

tiếng la hét của người chưa chết

đòi được sống

 

những chiếc bè gỗ

trôi đâu mất

ngơ ngác

để lại sự vắng mặt

 

ở đây hay bỏ đi

ai cũng nhớ

những phận người những bè gỗ…

 

có khi vớt lên từ lơ ngơ

mảnh vỡ

where are you from?

xin lỗi, tôi chỉ biết nói tiếng Việt

 

nhớ

mỗi chiều

ở nhà

mắt Mẹ nhìn ra biển

trống không…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s