Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:17 – April, dark, the damp sea breeze barely reached the shore

the light fishing boat
at the end of a diminished darken horizon
the flicker of torch light on the boat
like a ship crew
like the sea
never dies
like we are now, alive
though we may have changed
even when it comes to games

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

April

dark

the damp sea breeze barely reached the shore

like our mother’s arms

in a breath took away your fears

 

the light fishing boat

at the end of a diminished darken horizon

the flicker of torch light on the boat

like a ship crew

like the sea

never dies

like we are now, alive

though we may have changed

even when it comes to games

 

the promise of an adventure

rolled up within the sound of crashing waves

 

don’t leave me

there’s no valid reason

a child should drown away from the sea

 

all that you desire

your greatest love

both

life and death

 

the waves engulfing our mother’s arms

wanting to hold on

to us forever.

 

whose shadow damp and slippery on the sand

there’s no return for those

like a drowned lover.

_____

 

tháng 4

đêm tối

gió biển ấm áp vừa kịp đến bờ

như tay mẹ vuốt ve

hơi thở

 

chiếc thuyền đánh cá nhẹ nhàng

trên đường chân trời đang dần mờ tối

đèn pin nhấp nháy từ trên tàu

như một phi hành đoàn

như biển

không bao giờ chết

như chúng ta còn sống

dù có thể tính tình thay đổi

cả sự ham chơi

 

lời hứa của cuộc phiêu lưu

cuộn trong âm thanh của sóng vỗ

 

đừng bỏ tôi

không có lý do chính đáng

một đứa trẻ con chìm khỏi biển

 

tất cả mọi gì bạn muốn

tình yêu lớn nhất của bạn

cả hai

sự sống và cái chết

 

sóng tràn lên cánh tay mẹ

muốn giữ

chúng ta mãi mãi…

 

bóng ai ướt trượt qua bãi cát

không ai có thể quay trở lại

như những người yêu chết đuối…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 10:17 – April, dark, the damp sea breeze barely reached the shore”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s