Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | THE SHEER NIGHT RAIN (33)

So light, yet soaked through
The rain drifting lost, parting ways, the sadness divided?
So light, yet soaked to the bone
The aching words, unspoken.

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE SHEER NIGHT RAIN

 

The rain dare not touch the night

The gentle drops, soft and sound

Chilly the first, the second, then the next

(On the banana frond in the dark)

The broken thread of time

 

So light, yet soaked through

The rain drifting lost, parting ways, the sadness divided?

So light, yet soaked to the bone

The aching words, unspoken.

MƯA ĐÊM RẤT MỎNG

 

Mưa không muốn chạm vào đêm

Nên rơi rất nhẹ, rất mềm, rất sâu

Lạnh lùng giọt trước giọt sau

Sợi thời gian đứt trên tàu chuối khuya

 

Nhẹ tênh, mà ướt đầm đìa

Mưa bay mấy nẻo, sầu chia mấy đường?

Nhẹ tênh mà thấm tận xương

Những điều không nói là thường rất đau.

 

Nguyễn Lãm Thắng

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | THE SHEER NIGHT RAIN (33)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s