Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:20 – April, the sound of helicopters

now like vibrations
the phone in our pant pocket

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

April
the sound of helicopters
now like vibrations
the phone in our pant pocket

a ray of noon light
like an arrow
flying

it’s not blurry
like the mark of a whip
skipping school long ago.
_____

tháng 4
âm thanh của những chiếc trực thăng
như bây giờ rung
túi quần điện thoại

tia nắng trưa
như mũi tên
bắn

nó không mờ
như vết roi
ngày xưa trốn học…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s