Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | the morning after the day before – buổi sáng sau ngày hôm qua (14)

you’re hidden from me
beyond the West

by Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the morning after the day before

 

through the door 

the distant autumn wilderness

hid the mountains

the mountains 

hiding another 

autumn wilderness

 

you’re hidden from me

beyond the West

 

through the door nothing but

distant, silent clouds

birds flying

looming autumn trees

sending you how

my quiescent embrace

 

wrapped

within(for you)

the freshness of the morning ?

 

a morning

the day after

yesterday .

_____

 

buổi sáng sau ngày hôm qua

Xa từ khung cửa
là cánh rừng thu
sau cánh rừng thu
là những dãy núi
sau dãy núi đó
là một mùa thu khác .

anh không thể nhìn thấy em
bên kia phía tâyXa từ khung cửa
chỉ là những đám mây im lặng
vẫn đàn chim bay qua
hàng cây mùa thu ấy
làm sao gửi
vòng tay thinh không

làm sao gói lại
một buổi sáng thanh trong
gửi đến em ?

buổi sáng
sau ngày
hôm qua .

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Đinh Trường Chinh | the morning after the day before – buổi sáng sau ngày hôm qua (14)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s