Categories
ART POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | There’s still one way – Vẫn có một cách (58)

You shall walk alone in the dark
Tripping on your own thoughts
To after rise
Beneath the Sunlight

You will set free the truth
Allowing the vines of others to latch onto
The souls you’ll find
Residing in the Clouds and the Leaves

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

There’s still one way

 

You should abandon your dreams

Allow the tides of the Rain

Allow The World of Leaves

The poem to give birth of Humanity

 

There won’t be a need for you to sleep

In the hills and valleys of redemption

On the pages of books

The pondering of your midlife crisis

 

You shall walk alone in the dark

Tripping on your own thoughts

To after rise

Beneath the Sunlight

 

You will set free the truth

Allowing the vines of others to latch onto

The souls you’ll find

Residing  in the Clouds and the Leaves

 

Just you alone step into

The vacant space of the future

Allow it to wrap you up like a corset

Around your torso it tightens

 

_____

Vẫn có một cách

 

Nếu bạn bỏ đi ước mơ của bạn 

Để thủy triều của Mưa 

Để Trái Đất của Lá 

Bài thơ là sự ra đời của Nhân loại

 

Bạn sẽ không có giấc ngủ 

Trong các thung lũng và thảo nguyên của sự cứu chuộc 

Trên trang của cuốn sách 

Nói về cuộc đổi đời của bạn

 

Bạn sẽ đi bộ một mình trong bóng tối 

Vấp ngã theo cách suy nghĩ của bạn 

Sau đó bạn cố đứng lên 

Dưới ánh sáng Mặt trời

 

Bạn mở ra sự thật 

Cho mọi người làm dây leo bám vào 

Các linh hồn được bạn tìm thấy 

Nằm trong Lá và Mây

 

Chỉ mình bạn phải bước vào 

Khoảng trống của tương lai

Hãy để nó uốn cong như sợi dây nịt 

Đang xiết ngang hông bạn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s