Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | 4.0 (264)

dig, more digging
dirt and more dirt
until the fields are no more
the trenches flushed with fresh blood…

and the smiles
on those fiddling with the gold rings
on their fingers
busy trying
to make a change…

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

4.0

 

the people digging

since: the day their Mothers dug tunnels

 

the people digging

since: the time you lived in the Midland

 

just like that

day after day night after night

the people shan’t forget

the joy and celebrations

even after the hoe was in halves and broken

 

written by the people the countless anthems 

even after no more words were manufactured

then again no one dared

except for the poets who wanted their share

 

dig, more digging

the silence churning

rumbling in the stomach

 

the worms were also digging

the silence of a storm

 

dig, more digging

dirt and more dirt

until the fields are no more 

the trenches flushed with fresh blood…

 

and the smiles

on those fiddling with the gold rings 

on their fingers

busy trying

to make a change…

 

nhân dân đào đất

từ thời: Mẹ đào hầm…

 

nhân dân cuốc đất

từ thời: Quê em miền trung du…

 

cứ thế

ngày qua ngày đêm qua đêm

nhân dân không quên

ngợi ca hạnh phúc

cả khi cán cuốc gãy làm hai khúc

 

nhân dân viết vô số bài ca

cả khi không còn ngôn ngữ nào được sáng tạo thêm ra

cũng không ai dám

trừ các nhà thơ ăn bám

 

đào và đào

sự im lặng cồn cào

trong bụng

 

con giun cũng đào

im lặng như cơn bão

 

đào và đào

đất và đất

cho đến ngày chẳng còn đám ruộng nào cả

những con mương lênh láng máu tươi…

 

và nụ cười

của những người đeo nhẫn vàng

trên ngón tay

đang loay hoay

công nghiệp hóa…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s