Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | I am Vietnamese (25)

Thereafter in an affidavit
I became an American citizen
I am still Vietnamese

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I am Vietnamese

 

In the morning 

I’m at Kim Cương temple

training at the top of Mount Thiếu Thất

going through the 12 steps from the Book of Life Renewal

I am Vietnamese

 

Lunch

I’m by Mount Phú sĩ

walk firmly through my Kendo

share a meal with a member of the Yahuza

I am Vietnamese

 

In the evening

I head for the Interstate 10

the highway cuts across the USA linking the Eastcoast to the Westcoast

going from one state to the next

arriving at Nevada for a boxing match

Mike Tyson versus some competitor

I am Vietnamese

 

Thereafter in an affidavit

I became an American citizen

I am still Vietnamese

 

Tôi là người Việt Nam

 

Buổi sáng

tôi đứng ở chùa Kim Cương 

trên đỉnh ngọn Thiếu thất

tập 12 thức Dịch cân kinh

Tôi là người Việt Nam

 

Buổi trưa 

tôi đến gần núi Phú sĩ

đi hết bài Kendo

rồi ăn cơm với một Yakuza

Tôi là người Việt Nam

 

Buổi tối

tôi phóng xe trên xa lộ I10

con đường nối từ Đông qua Tây Mỹ

đi từ bang này qua bang khác

đến Nevada xem trận quyền anh 

Mike Tyson và một đấu thủ khác

Tôi là người Việt Nam

 

Sau này tôi tuyên thệ

lúc trở thành công dân Mỹ 

Tôi vẫn là người Việt Nam

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s