Categories
POETRY/THƠ

Đình Nguyên | Erased (11)

The joy and sadness (are us)
the moments (are us in celebration and loss)
the river (is us being cleansed and sinking)
on your side
life is the accumulation of such things
thrown away
now you are no more on your side

Ah! The moments – The river –You.

By Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Erased

 

If sadness can be erased

by peeling away (pages of a calendar) like right now

then I will 

surely 

forget you

 

Spitting out the muck

into the river, let it drift away

be cleanse

us sinking together with the dust

forever

stuck 

 

If you’re the flipping pages of a calendar

within us is now

you will be both the moments of joy and sadness

hope and desolation

what has more meaning

the river that will take me

to never look back

 

But you are no river

nor are you the present 

not joy

or sadness

you are simply you

 

The joy and sadness (are us)

the moments (are us in celebration and loss)

the river (is us being cleansed and sinking)

on your side

life is the accumulation of such things

thrown away 

now you are no more on your side

 

Ah! The moments – The river –You.

 

Bôi Xóa

 

Nếu xóa được vui buồn

bằng cách gửi cho (tờ lịch) sự hiển thị thời gian và bóc đi

Thì hẳn giờ này

Ta phải quên em

 

Nếu trút bỏ những vết bẩn

Cho dòng sông kia cuốn trôi đi

Nghe chừng sạch sẽ

Hẳn là ta đã ngập ngụa trong bụi bặm

Để rồi đứng yên đó

mãi mãi

 

Em là tờ lịch cứ xoay vần

hiển hiện trong ta

Em là ngày tháng vui buồn

hao mòn và hy vọng

Là nỗi niềm chan chứa

Là dòng sông mang ta đi

Đi mãi không về

 

Nhưng em không là sông

không là thời gian hiển thị

Không là vui

Không là buồn

Em là em

 

Mà niềm vui và nỗi buồn ( trong ta)

Mà thời gian( ta hân hoan – ta đánh mất)

Mà dòng sông( tắm mát ta – nhấn chìm ta)

Lại đứng về phía em

Gói cuộc đời ta trong từng thứ ấy

Ném đi

Về phía không em …

 

Ôi ! Thời gian – Dòng sông – Em .

 

Đình Nguyên

2008

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s