Categories
EDITORIAL

Nguyễn Thị Phương Trâm | Learning a new language – Học một ngôn ngữ mới (139)

Bạn thích, bạn yêu, thì thế giới này là của bạn./

If you enjoy it, love it, then the world is your oyster.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Thanks to insomnia, I happen by YouTube clips like Tedtalk. I’ve discovered how an ordinary person like me can learn many languages without being a genius.

The secret is how you learn, you learn it in your way. No one else will know you more than you do, the way you learn is no different from the way you love. You can make love like a robot or with the sincerity and glory of consuming passion.

I’ve learned Vietnamese through poetry and literature, and this is my way. A passion that inspires me daily to translate at least a short verse, though for the time being still lacks eloquence.

You may find my composition of Vietnamese rather odd, but I have never thought of it as a barrier. You may laugh, and I’m still ecstatic, because once upon a time could not imagined myself writing in your language.

Life exploding with constant fresh spread of disease during a pandemic forces us to think, we no longer on autopilot breathing, eating and shitting. Fear has forced us to think. When it comes to language, if you want to learn, don’t be afraid. You should learn it your way, relish the game, play, enjoy and you will succeed.

Like RM, the rapper in BTS, he has learnt English watching Friends, to in the end give a speech at the UN.

If you enjoy it, love it, then the world is your oyster.

Nhờ những đêm không ngủ được, tôi mới có những dịp tình cờ ngang qua những YouTube clip như Tedtalk. Tôi mới biết được tại sao những người bình thường như tôi có thể học được nhiều ngôn ngữ mà không phải cần là một thiên tài.

Bí quyết là cách bạn học, bạn học theo cách riêng của bạn. Ngoài bạn ra chỉ có mình bạn sẽ thấu hiểu được mình, cách bạn học chẳng khác gì cách bạn yêu. Bạn có thể yêu như một con robot hay yêu với những cảm xúc chân thành vỹ đại bạn dành riêng cho tình yêu đó.

Tôi học tiếng Việt qua thơ ca chữ nghĩa, đây là cách của tôi. Ngày nào tôi cũng thích dịch một khúc văn hay khúc thơ, một sự đam mê đầy cảm xúc hiện tại bây giờ tôi chưa đủ ngôn ngữ để diễn tả một cách hoàn hảo hơn trừ những lời vụn, vẽ ở đây.

Bạn đọc văn tiếng Việt của tôi bạn sẽ thấy thật lạ chăng, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đây là một cản trở. Bạn cười, tôi cũng vui, vì tôi không bao giờ nghĩ tôi có thể viết được ngôn ngữ của bạn.

Cuộc đời trong thời đoạn đại dịch bùng cháy tiếp tục, khiến chúng ta suy nghĩ nhiều hơn ngoài những năm chúng ta sống chỉ biết thở, ăn rồi xả. Sự sợ hãi làm chúng ta bắt buộc phải suy nghĩ. Về ngôn ngữ, nếu bạn muốn học, bạn đừng sợ. Bạn học theo cách bạn thích, một cách thú vị, như một trò chơi, bạn sẽ thành công.

Như RM, rapper của BTS, cậu ta vì đã thích xem “Friends” chương trình hài hước về những tình bạn mà học được tiếng Anh, đến phát biểu ở UN bằng tiếng Anh.

Bạn thích, bạn yêu, thì thế giới này là của bạn.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Learning a new language – Học một ngôn ngữ mới (139)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s