Categories
ART POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | romancing Quỳnh Hương

By Đinh Trường Chinh

trong thời buổi nhiễu nhương tột cùng
lãng mạn chưa bao giờ là cuộc trốn chạy an toàn
thơ mộng không là cách
tôn giáo chỉ là sự đầu hàng
hay, nó chỉ là cách dằn xuống những con sóng lên cao trong tâm hồn ? một tâm hồn dường như cũng đã đầu hàng và bất lực
giữa cái bát nháo hư phù của đời sống hôm nay .

quẹt rẻo giấy sáng . quỳnh hương . đtc

May 2018

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s