Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Who should I be? (271)

What are you
to cause the death of all colours
as soon as your nail polish dries up

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Who are you

with your eyes suddenly cracked open

causing the bleeding 

of every single colour?

 

What are you

to cause the death of all colours

as soon as your nail polish dries up

 

Who are you actually?

What resides in your heart?

Which has turned us into strangers?

In that case, who should I be?

 

bạn là ai

khi hai mắt của bạn bỗng dưng bị vỡ

làm các màu sắc đều bắt đầu

chảy máu?

 

bạn là ai

khi sơn móng tay của bạn đã khô

làm sắc màu đã chết

 

bạn là ai?

trong trái tim bạn

để chúng ta trở thành người dưng?

rồi tôi sẽ là ai?

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s