Categories
POETRY/THƠ

Emily Dickinson | “Hope” (1)

“Hy vọng” như những gì có lông –
Trên linh hồn đậu –
Và hát những bài hát không lời –
Mà không – bao giờ ngưng –

By Emily Dickinson, translation in Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

“Hy vọng” như những gì có lông –

Trên linh hồn đậu –

Và hát những bài hát không lời –

Mà không – bao giờ ngưng –

 

Và vị ngọt ngào – sẽ nghe được – trong những cơn Bão – 

Và chắc là cũng làm đau lắm trong cơn mưa –

Những xúc phạm đến Chú Chim bé nhỏ 

Đã đem lại sự ấm áp cho bao nhiêu người –

 

Tôi đã được nghe ở nơi đông giá nhất –

Và trên Biển cả lạ lùng nhất –

Vậy mà – chẳng bao giờ – cả trong những khi nồng nỗi khó khăn nhất,

Xin một miếng bánh mì vụn – từ tôi.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Emily Dickinson | “Hope” (1)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s