Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | a land where even the weed flowered (274)

where children are turned into flaming torches
where bees are turned into weapons
where wild birds are turned into warriors

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

he crammed me into an apple

he swallowed a piece of me at a time

gosh oh dear oh dear god

oh dear

gosh

 

and when he is old

someone kneeling by his side would whisper: 

– I, your servant did call but you didn’t answer your majesty

I have lived an entire life

please treat me, your servant like a human being

not like an apple

that has fallen from a tree

 

hiding behind the mask

the fake smiles

where he lives

a land where even the weed flowered

where children are turned into flaming torches

where bees are turned into weapons

where wild birds are turned into warriors

 

though in the end the victor was killed

even the honest were murdered

much like a tweeting bird

all you need to do is be sick if you want to die

 

all crying like a hero:

– gosh oh dear oh dear god

oh dear

gosh

 

 

anh ta nhét tôi vào trong một quả táo

anh ta nuốt tôi từng mảnh

ôi trời ơi trời ơi trời

ơi là trời

ơi

 

và khi anh ta

già, có người quỳ kề bên và nói:

– thần có gọi nhưng trẫm không trả lời

thần đã sống cả đời

hãy đối xử với thần như con người

đừng như quả táo

rụng

 

ẩn đằng sau mặt nạ

những nụ cười giả lả

ở xứ sở của anh ta

một vùng đất đến lá cỏ cũng nở hoa

đến em bé cũng thành ngọn đuốc

đến con ong cũng thành vũ khí

đến chim muông cũng là chiến sĩ

 

nhưng cuối cùng người dũng cảm bị giết

người trung thực cũng bị giết

như con chim đang hót

và một người chi cần bị bệnh để chết

 

mọi người khóc như một anh hùng:

– ôi trời ơi trời ơi trời

ơi là trời

ơi…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s