Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | THE MOONFLOWER – HOA YÊN CƠ (122)

Today the forest asked for the return of the fall
and it’s you I call
holding on endless
possessions of nothing but mere still life
yellow flowers
Moonflowers have fallen there
my love where

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

THE MOONFLOWER

 

I’ll pick you a flower

it shan’t return the summer

the flying words gone forever 

me learning how to speak

Vũ Dy is which mountain peak 

as sunlight is the Moonflower

so quietly

I love you.

 

Today the forest asked for the return of the fall

and it’s you I call

holding on endless

possessions of  nothing but mere still life

yellow flowers

Moonflowers have fallen there

my love where

 

Let us wait for spring. 

The Moonflower blooms hence – the era of  your youth

an age of innocence

nights drunk on sips of wine

days abandoned

lover’s trysts – beginnings in fear

an obstinate heart

whistling without care

 

The poem I wrote for you

I have no need for it anymore

the summer’s gone, the winter full of yearning

The Moonflower, as cool and passionate as breathing

gone were the leaves and flowers

What for, are the thorns?

 

*****

HOA YÊN CƠ

 

Loài hoa anh hái tặng em

mùa hạ chẳng còn quay lại

ngôn ngữ bay không về

bây giờ anh tập nói

ngọn núi nào Vũ Dy

hoa Yên Cơ như nắng

bây giờ anh im lặng

yêu em.

 

Hôm nay màu xanh gọi thu về

như anh gọi em

không bao giờ anh giữ được em đâu

anh chỉ còn bức tranh tĩnh vật

vẽ hoa vàng

Yên Cơ rơi đâu mất

rồi em

 

Thôi chùng mình chờ mùa xuân

hoa Yên Cơ nở suốt thời con gái

cái thời ta tuổi dại

đêm như hớp rượu say

và ngày không nhớ

những cuộc tình bắt đầu cùng lo sợ

trái tim cứ ngang tàng

và huýt sáo vu vơ

 

Bài thơ anh đã viết tặng em

bây giờ anh viết làm gì nữa

mùa hạ không về, còn mùa đông thương nhớ

Yên Cơ lạnh nồng nàn như thở

hoa lá hết rồi

gai nhọn về đâu?

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | THE MOONFLOWER – HOA YÊN CƠ (122)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s