Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | a geese feather tainted with your blood (280)

your single breath
upon the ocean
a poem, the cause of explosion
of each and every battleship
bringing forth each and every
person
as the wooden pikes did
stormed upon the sea

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

without your heart

the poem could never be

born

since it’s actually

a fallen geese feather tainted

with your blood

 

the poem

it’s not where seabirds

lay their eggs

it’s a grain of sand

in your eyes

 

your single breath

upon the ocean

a poem, the cause of explosion 

of each and every battleship

bringing forth each and every

person

as the wooden pikes did

stormed upon the sea

 

 

nếu không có trái tim của bạn

bài thơ không bao giờ có thể

sinh ra

vì nó chính là

lông ngỗng rơi

dính máu của bạn

 

bài thơ

nó không phải chỉ là nơi loài chim biển

đẻ trứng

nó chỉ là hạt cát

xốn xang trong mắt bạn

 

bạn thổi một hơi thở

trên đại dương

bài thơ sẽ nổ tung

đến từng chiếc chiến hạm cuối cùng

và mang từng

người

như ngọn chông

lao ra biển…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Lê Vĩnh Tài | a geese feather tainted with your blood (280)”

Leave a Reply to thereluctantpoet Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s