Categories
ART

Đinh Trường Chinh | Đinh Cường

By Đinh Trường Chinh 5 tháng 7 là sinh nhật bố tôi người đã nằm xuống rồi, thì đâu còn thêm tuổi nào nữa nhỉ. vậy mà trong ngọn đèn tù mù giữa đêm khuya, tôi vẫn vẽ ông mấy nét theo trí nhớ. hình như sinh nhật nào, tôi cũng “ký hoạ” bố một […]

By Đinh Trường Chinh

5 tháng 7 là sinh nhật bố tôi
người đã nằm xuống rồi, thì đâu còn thêm tuổi nào nữa nhỉ. vậy mà trong ngọn đèn tù mù giữa đêm khuya, tôi vẫn vẽ ông mấy nét theo trí nhớ. hình như sinh nhật nào, tôi cũng “ký hoạ” bố một bức. có tấm hoàn chỉnh, có khi chỉ là những nét vẽ dở dang.

joyeux anniversaire.82.

những ngày này, tôi nhớ bố tôi vô cùng…

oil.on.canvas.đtc.4/7/2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s