Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | In honesty, nothing is permanent. – không có gì là vĩnh viễn.(87)

learn, learn my dear
learn how to set me free
just be
the loving soul I know you are
I thus heed

across the precipice of heaven and earth
in my bag pack,
your love for me.

By Nguyễn Thị Phương Trâm, translation into Vietnamese by Lê Vĩnh Tài

In honesty, nothing is permanent.

for a moment,
I’m a part of you
who knew
but in the blink of an eye
you were mine
so be kind.
learn, learn my dear
learn how to set me free
just be
the loving soul I know you are
I thus heed
across the precipice of heaven and earth
in my bag pack,
your love for me.

không có gì là vĩnh viễn.

thành thật mà nói, chỉ trong một thoáng
tôi là một phần của bạn
ai mà biết
bạn là của tôi
cũng chỉ trong chớp mắt
+
vì vậy hãy cố mà tử tế
+
hãy học, học cách tử tế, bạn yêu
hãy học cách để tôi tự do
hãy giải phóng tôi
đơn giản là
tâm hồn yêu thương của tôi luôn biết bạn là ai
+
tôi bay một đoạn dài
vượt qua vách núi vút cao của đất trời
+
trong túi xách của tôi
là tình yêu của bạn
dành cho tôi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | In honesty, nothing is permanent. – không có gì là vĩnh viễn.(87)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s