Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 24/37

But when the onlookers scream
The word “cheat” gets stuck in their throat
It couldn’t escape
Spit and mucus were all they could spare

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

24.

When you’re facing someone twice your size
As it happens
You would have run for your life

But when the onlookers scream
The word “cheat” gets stuck in their throat
It couldn’t escape
Spit and mucus were all they could spare

You’re cold, I’m aware
Because even your breath has thickened, frozen white ice

While your wife and kids
Those who were fast enough
Escape to write down their life
Down where?

_____

 

Khi bạn đấu với đối thủ nặng gấp đôi
Trận đấu xảy ra
Bạn chạy dài toé khói

Nhưng khi khán giả hét lên
Chữ “ăn gian” dính trong cổ họng
Nó không bay được ra ngoài
Người ta bây giờ chỉ phun ra đờm dãi

Tôi biết bạn bị lạnh
Vì cả hơi thở đã đông đặc thành đá trắng

Và sau đó vợ con bạn
Những người đủ nhanh
Chạy thoát để viết cuộc đời mình vào đó
Là vào đâu?

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s