Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 3/37

In your sleep
The earth is your bed
The sky in baby blue was the mosquito net

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

3.

In your sleep
The earth is your bed
The sky in baby blue was the mosquito net

Now only those on crutches stood against the sky
How can you fight those taller and bigger than you
You would laugh though it’s hard
At whatever is flapping dangling at your doorstep
A tarpaulin, your shelter from the storm
_____

Trong giấc ngủ của mình
Bạn thấy mặt đất là giường
Và bầu trời là nóc mùng xa xanh mờ nhạt

Bây giờ chỉ còn những kẻ bẻ nạng chống trời
Bạn không thể đấu tranh với những người hơi cao to hơn bạn
Bạn sẽ cười dù hơi khó khăn
Và một cái gì lắc lư trước hiên
Giống như mấy miếng bạt đang che gió mưa cho bạn

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s