Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 7/37

One upon a time there was only one Sun now there may be two
The truth is a long night
Full, then you know you’ve survived

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

7.

Reality is the bald guy who could bear the cold
Prone to itchy rashes
Thus their women would
Often adorn the veils of mourning
Devasting
Trying

Once upon a time there was only one Sun now there may be two
The truth is a long night
Full, then you know you’ve survived

You pray to your hidden gods
Please bring me a mirror
There appear your thin sad face
Battered by bullets
In your mate wife’s hips
Splitting it into halves
Like
Your lips

_____

Sự thật là mấy anh chàng trọc đầu và giỏi chịu lạnh
Dễ bị gãi ngứa
Nên những người đàn bà của họ
Hay mặc áo tang
Tan hàng
Cố gắng

Mặt trời ngày xưa chỉ một nhưng bây giờ có thể có hai
Chân lý như đêm dài
Còn nguyên vẹn thì biết mình sống sót

Bạn mong chờ các vị thần cải trang
Mang cho bạn một chiếc gương
Soi vào khuôn mặt hốc hác của bạn
Sau khi người ta nã đạn
Vào mông vợ bạn
Cũng nứt đôi
Như đôi môi
Của bạn

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 7/37”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s