Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | A FIELD OF INHUMANITY – 8/37

With a long chain
Prepared
That’s how you’ve committed the mortal sin of murder
Even when it’s nothing 
But a recurring dream
The bleeding cause of your pure heart

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

8.

Two old gas tank
And an old hunting rifle
The paint peeling

You’re sitting ready
Excited like a little boy
Waiting for your new toy
Like those days long gone when there was still Tết

The tiny little tires
You’re careful with them
Turning it into a ferris wheel
To help the princess escape

With a long chain
Prepared
That’s how you’ve committed the mortal sin of murder
Even when it’s nothing 
But a recurring dream
The bleeding cause of your pure heart

_____

Hai cái bình ga cũ
Và khẩu súng săn cũng cũ
Tróc sơn

Bạn ngồi chuẩn bị
Với khuôn mặt của một cậu bé
Ham thích đồ chơi
Ngày xưa còn Tết

Có mấy cái bánh xe nhỏ
Bạn chăm sóc để
Làm một chiếc đu quay
Cho công chúa trốn thoát

Cộng với một chuỗi dài
Chuẩn bị
Nên giờ bạn mang trọng tội giết người
Dù chỉ là giết người trong mộng
Bỗng quay về
Làm chảy máu trái tim thật thà của bạn

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s