Categories
music

Hedy West | NGHÌN DẶM XA – 500 Miles

Vì mình nhỡ chuyến tầu về xuôi
Nên người yêu đã đi xa rồi
Vọng về đây ngẩn ngơ tiếng còi chìm dần nơi xa

Chậm một giây, tầu rời bến
Đứng nhìn theo bánh lăn vô tình
Còn gì đâu hỡi ơi bóng hình người em thân yêu

Translation of the lyric into Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn 

NGHÌN DẶM XA

(lời Việt – Hoàng Xuân Sơn)
Vì mình nhỡ chuyến tầu về xuôi
Nên người yêu đã đi xa rồi
Vọng về đây ngẩn ngơ tiếng còi chìm dần nơi xa
Chậm một giây, tầu rời bến
Đứng nhìn theo bánh lăn vô tình
Còn gì đâu hỡi ơi bóng hình người em thân yêu
Một lần lỡ, muôn đời nhớ
Ôi buồn đau biết ai tâm sự
Người em yêu đã xa khuất mờ, mình anh bơ vơ
Nghìn dặm xa, biết em còn nhớ
Riêng mình anh đứng đây lỡ làng
Lòng bâng khuâng vẫn nghe tiếng còi vọng từ xa xăm
Lòng thầm ước, đuổi theo kịp bước
Bên cạnh em, suốt trên đường tầu
Về quê xưa nối chung nhịp cầu, dài cho mai sau
Một dặm em, nghìn dặm anh
Vẫn mình anh đứng đây trông đợi
Dặm đường xa vẫn nghe tiếng còi vọng về quê xưa
Nghìn dặm hơn, tiếng than nào buông
Nghe buồn như tiếng quê hương gọi
Người yêu ơi, cách xa vời vợi tình lìa đôi nơi
Đành tiếc nuối, chuyến đi về với
Tôi và em cách chia muôn đời
Nghìn dặm xa, vẫn nghe tiếng còi bồi hồi tim tôi
(Nghìn dặm xa, vẫn nghe tiếng còi bồi hồi tim tôi . . .

*Nghe hát minh họa Lời Việt Nghìn Dặm Xa (Vocal: HXS) ở đây :
{Audio lời Việt và Anh gắn liền nhau, xin vui lòng nghe trọn.
Cám ơn!}

500 Miles
Songwriter: Hedy West
performed by Peter, Paul & Mary
If you miss the train I’m on, you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles,
A hundred miles, a hundred miles, a hundred miles, a hundred miles,
You can hear the whistle blow a hundred miles.
Lord I’m one, Lord I’m two, Lord I’m three, Lord I’m four,
Lord I’m 500 miles from my home.
500 miles, 500 miles, 500 miles, 500 miles
Lord I’m five hundred miles from my home.
Not a shirt on my back, not a penny to my name
Lord I can’t go a-home this a-way
This a-away, this a-way, this a-way, this a-way,
Lord I can’t go a-home this a-way.
If you miss the train I’m on you will know that I am gone
You can hear the whistle blow a hundred miles.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s