Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | when you named a star (88.5)

remember when I typed your name
on the screen
the print disappeared from one page to the next

we have upon the lips of strangers kissed
left the scent of us
at the tip of my tongue, your name

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when you named a star 

after me

I wept

 

all the while your feet were grounded

my head, the clouds

 

remember when I typed your name 

on the screen

the print disappeared from one page to the next

 

we have upon the lips of strangers kissed

left the scent of us

at the tip of my tongue, your name

 

remembering

we could never be

even the kiss we saved for each other

as it all continues to unravel

 

hence, forget it we should

the nights you were

so cruel…

_____

 

khi bạn đặt tên một ngôi sao 

bằng tên của tôi 

tôi đã khóc 

 

vì chân bạn vẫn bám trên mặt đất

trong khi đầu tôi là những đám mây

 

còn nhớ khi anh viết tên em 

trên màn hình máy tính 

mực đã phai từ trang này qua trang khác

 

chúng ta đã hôn lên môi người lạ 

để át mùi vị của chúng ta

khi tên của em trên đầu lưỡi của anh

 

còn nhớ 

chúng ta đã không bao giờ có được

ngay cả nụ hôn chúng ta dành cho chính chúng ta

nhưng mọi thứ cứ xảy ra

 

thôi, chúng ta hãy quên

những đêm 

em tàn ác…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | when you named a star (88.5)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s