Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | The dissolving joy (277)

the song is the sounding of sadness
or the dissolving joy
ringing softer
drunk on spirits(the like)

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

the song is the sounding of sadness
or the dissolving joy
ringing softer
drunk on spirits(the like)

a haunted house
pulsating in time with those old poets
and we’re miserable
nauseated, exhausted and sad

from within the night
our spirit in a moment rest
before we stepped onto a Monument spitting water
the day we celebrate the abiding eternity
of those who compose poetry

we must learn how to endure
endure what is humanly possible
endure endure endure
to the point it’s unbearable for them
since they’re not allowed Death
because they shall not be infected by any virus

immortality
the people holding their breath praying
singing over the corpses
to the day the electrical poles in their silence left…

bài hát là âm thanh của nỗi buồn
hay niềm vui đã tắt
tiếng chuông mềm đi
như ta say rượu
trong căn phòng như ma ám
như vần điệu của các nhà thơ kiểu cũ
làm ta ủ rũ
ớn, mệt và buồn
từ trong đêm
linh hồn ta phải nghỉ ngơi một chút
trước khi bước vào một Tượng đài đang phun nước
ngày chúng ta ăn mừng sự vĩnh cửu
của những kẻ làm thơ
ồ rồi cuối cùng chúng ta lại phải học cách chịu đựng
những gì mà con người phải chịu đựng
chịu đựng chịu đựng chịu đựng
trước khi họ không còn chịu đựng được nữa
họ không được chết
vì không thể nhiễm vi-rút
sự bất tử
bao nhiêu người cùng nín thở cầu nguyện
cùng hát trên những xác người
cho đến ngày những cột điện im lặng, bỏ đi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s