Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hoài Phương | the morning (5)

A poem by a German – Vietnamese poet.

the morning on hand
a very white screen
the poem a litter of jumble words
the mystery barely forming
the message half-written
a telephone number noted in error
an email unclear

By Nguyễn Hoài Phương, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the morning

 

the morning on hand 

the bottle from last night

the unfinished wine

the game(on the screen) long gone

 

so, consumed the wine poured in a quiver

shaken like the first-time you held your girlfriend’s hand

there’s something sacred about the clean drop

the rain outside

the pitter-patter of a conversation

 

the morning on hand

a very white screen

the poem a litter of jumble words

the mystery barely forming

the message half-written

a telephone number noted in error

an email unclear

 

the morning on hand

a very white screen

your bright smile

the tears

your sadness and anger

but closest still was the bottle of wine

half-finished

when the game was still on

 

so, here 

cheers

 

buổi sáng

nhp

 

trong tầm tay buổi sáng

là chai rượu uống dở chiều qua

trận đấu đã kết thúc từ lâu

nhưng chai rượu vẫn còn chưa hết

 

thôi thì lại uống

run run rót ra cốc, như run run cầm tay bạn gái lần đầu

có cái gì thiêng liêng nơi những giọt trong vắt

ngoài kia là cơn mưa

tiếng tí tách đều đều như lời tâm sự thủ thỉ

 

trong tầm tay buổi sáng

vẫn là màn hình rất trắng

bài thơ còn ngổn ngang chữ nghĩa

câu truyện trinh thám còn dang dở

mẩu tin nhắn mới viết nửa chừng

một số điện thoại chép nhầm

một địa chỉ email không chính xác

 

trong tầm tay buổi sáng

vẫn là màn hình rất trắng

thấy nụ cười của bạn rất tươi

thấy cả những giọt nước mắt

sự buồn rầu và cơn giận dữ của bạn

nhưng gần nhất vẫn là chai rượu

còn uống dở chiều qua

lúc trận đấu còn chưa kết thúc

 

thôi thì lại uống

 

30 06 21

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Hoài Phương | the morning (5)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s