Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | DUTCH COURAGE (161)

It takes courage to face myself
The mirror, a reflection of my flaws
The errors seeping through my pores

By Nguyễn Thị Phương, Trâm, translation by Lê Vĩnh Tài

DUTCH COURAGE

thơ siêu quậy của đệ tử lưu linh

bạn cần chút bản lãnh để ra khỏi nhà
hòa vào thế giới những kẻ tinh hoa

với sự táo bạo và sắc đẹp
bạn xoa vội một lớp kem nền
vẽ lông mày thêm vài nét
với một chút son môi

bạn cần can đảm để đối mặt với chính mình
tự nhìn vào gương soi tìm những sai lầm
cả những tội lỗi đang thấm qua từng lỗ chân lông bạn

ai biết?

vì thế tôi uống một ngụm can đảm
và say hơn mong đợi
ở ngay ngưỡng cửa của đời mình
một dịch giả tài hoa và kiêu ngạo…


It takes bravery to leave the house
Enter a world of elitist
The bold and the beautiful

Throwing on a layer of foundation
To the eyebrows draws the extra lines
A splash of red lipstick

It takes courage to face myself
The mirror, a reflection of my flaws
The errors seeping through my pores

Who knew?

So I take a sip of Dutch courage
I’m drunk with anticipation

At my very doorstep, life.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 replies on “Nguyễn Thị Phương Trâm | DUTCH COURAGE (161)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s