Categories
POETRY/THƠ

Võ Thị Như Mai | Naturally (2)

Naturally you should take steps towards me
Walk gently so I’m less flustered
Life is short but there’s no rush
Beneath the July rain I’m less than carefree

By Võ Thị Như Mai, Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

NATURALLY

 

Naturally you should take steps towards me

Walk gently so I’m less flustered

Life is short but there’s no rush

Beneath the July rain I’m less than carefree

 

Dusk strolling across the windy meadows

Send so the messages to my young lover

Your hidden charm littered the streets in (tường vi)pink flowers

Upon such paths my heart thumping louder

 

Gone are the days collecting, counting dead leaves

But love is forever young

The joyful music of unquiet days

Sing yes, if you’re sad. And I will listen!

HỒN NHIÊN

 

Hồn nhiên ơi em cứ bước vào tôi

Bước khe khẽ kẻo làm tôi bối rối

Cuộc đời ngắn cũng xin đừng vội

Tháng bảy mưa dầm tôi bớt vô tư

 

Chiều qua dạo trên đồi gió vi vu

Gửi tin nhắn cho người tình nhỏ

Duyên em ngầm tường vi rơi trên phố

Băng qua nỗi đoạn trường nghe bão lòng xô

 

Xa quá rồi thuở nhặt đếm lá khô

Nhưng tình yêu không bao giờ hết trẻ

Nhạc tưng bừng một ngày không lặng lẽ

Em có buồn thì cứ hát. Tôi nghe!

 

VTNM (July 2021)By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Võ Thị Như Mai | Naturally (2)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s