Categories
Announcement - Thông báo ART

Đinh Trường Chinh | Bùi Bích Hà (1938 – 2021)

– phâybút anh sao thở than hoài buồn quá , chắc anh tủi thân ?
– không , tôi tuổi Tuất

tự quạ tháng 5. đtc

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

home from work, dropped by a friend’s house for a few drinks . a short afternoon stormed was in passing . as G. confirmed: aunt Bùi Bích Hà was still alive. by the time I was home, the storm has also stop, I came across the news on Nguoi Viet: the renounced writer/journalist Bùi Bích Hà was gone, officially. She was of my mother’s generation, from Hue, full of dreams and the followed tragedies.

fair well to you aunt

the writer, the journalist Bùi Bích Hà

having surpassed all the trial and tribulation of this world, I drew a rough smudging portrait of her.

đi làm về, ghé uống vài cốc rượu với bạn bè . buổi chiều mùa hè có những cơn mưa ngắn đi qua. lúc ấy, G. xác nhận: cô Bùi Bích Hà vẫn chưa mất. khi về đến nhà, cơn mưa chiều cũng vừa dứt, thì đọc được tin trên báo Người Việt: nhà văn/nhà báo nổi tiếng Bùi Bích Hà ra đi, chính thức. Cô là thế hệ của Mẹ tôi, khởi đi từ xứ Huế, thơ mộng nhưng cũng đầy gian truân.

kính tiễn cô
nhà văn, nhà báo Bùi Bích Hà
vượt qua những biên hạn làm thành đời sống này, tôi vẽ vài nét vội trong nhá nhem chiều.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Đinh Trường Chinh | Bùi Bích Hà (1938 – 2021)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s