Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | We’re the uneducated adults (173)

And
the young, if they give up
because they have no faith
in us being the authoritarian teachers of this world
the way we love
in bed
and she’s too hot

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

We’re the uneducated adults

hence we need polite young people

 

We’re the adults full of tradition

fabricating new rules

forcing a price upon our children

if they’re dutiful enough

pay with their life

 

We’re always the last out of the theatre 

because the ending always makes us cry

and the children, they want to learn, they want to try

we’re always ready to teach them how to make movies 

in four walls 

with all doors shut

 

We’re afraid of nothing in this world

because we know thirty-six ways to deal

but just still

a bit blind

with languages of a foreign kind

 

We’re people with good intentions be it

the idiots

adores us

 

We don’t have any kind of weakness

except

we love way too much

 

And

the young, if they give up

because they have no faith

in us being the authoritarian teachers of this world 

the way we love

in bed

and she’s too hot

 

We’re the uneducated adults

no one dares to teach

like “thằng bờm”* flat on his back

in four thousand years of folklore…

_____

 

Chúng tôi là những người lớn mất dạy

nên chúng tôi cần những người trẻ lễ phép

 

Chúng tôi là những người lớn tiên học lễ

nhưng chúng tôi luôn tạo ra lệ

bắt những người trẻ phải nộp tiền

và nếu hiền

thì nộp luôn mạng

 

Chúng tôi luôn là những người cuối cùng ra khỏi rạp chiếu phim

vì cảnh kết thúc làm chúng tôi khóc

và những người trẻ muốn học

chúng tôi luôn sẵn sàng dạy cách làm phim trong phòng

đóng

cả hai cánh cửa

 

Chúng tôi không sợ gì thế giới

vì chúng tôi biết ba mươi sáu kiểu chơi

chỉ hơi

ngoại ngữ

 

Chúng tôi là những người có ý định tốt

nên những người dốt

thích chúng tôi

 

Chúng tôi không có điểm yếu

chỉ là yêu

hơi quá

 

những người trẻ nếu như bỏ cuộc

chỉ vì họ không tin

chúng tôi là những người sẽ dạy cả thế giới

cách yêu thương

trên giường

êm và ấm

 

chúng tôi là những người lớn mất dạy

không ai dám dạy chúng tôi

như thằng bờm nắm xôi

bốn ngàn năm cổ tích…

 

*thằng bờm: a little boy, a character in Vietnamese children folklore

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s