Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC POEM SHATTERED INTO WARM RAIN – 4

the forest in a gùi
the forest inside a dry gourd
the forest, her hair loose across her face
her shedding tears facing the pick-axe and fire
the day father lowered the trees to build a K’pan(house)
the day father burnt the fields to yield rice for mother
the day your stove was so warm child
the day the wine vat was so in your home child
seeping into blood into your bright eyes child
the sound of T’langput inserted into your chest
child, do you think of me still?

by Lê Vĩnh Tài, translation Nguyễn Thị Phương Trâm


the green in lyrics, the leaves flying
day and night leaking
a century of blinding dust and burning sunlight
o homeland we’re in songs still
notes falling on the longhouse
the breath on our lips a leaf
allowing father to be one with the forest

the forest in a gùi
the forest inside a dry gourd
the forest, her hair loose across her face
her shedding tears facing the pick-axe and fire
the day father lowered the trees to build a K’pan(house)
the day father burnt the fields to yield rice for mother
the day your stove was so warm child
the day the wine vat was so in your home child
seeping into blood into your bright eyes child
the sound of T’langput inserted into your chest
child, do you think of me still?

the day we harvest honey in the forest
the nectar sweeter than a vow
the vow in the swing of a blade
the forest dark nights make
the forest treasures make
the forest the Sun makes
the forest inspiration maketh

inspirations by legends flying
venturing into each night’s dream
in the depths here blinding there
an enigma is the cycle of the forest
the enigmas you couldn’t possibly know child
exhausting is human life
as the land in the dry / the flood
as humans are born to life and death
born to bathe in the spring of the forest
mother’s footprints also buried in the forest
consuming what belongs to the forest on the verge of tears
how can fate be changed
with the raspy rhythmic grating of bamboos

on the verge of tears the far distant horizon
the forest forever green in youthful eyes
the forest sombre in ancient eyes
aching thoughts of the desert
chafing blisters

the desert or death?
deaths exposing sand and rocks
but I have saved for you, child, every scar
saved for you from forgetfulness
or forgetfulness has saved you
gave us the gift of loneliness
we need to love each other more than scars needs blood
the leaf beneath your belt child
your chest child in my gaze
like a baby bird flapping its fluffy new wings
scattering the sound of pebbles
beneath thy feet rolling

valleys falling over along with memory
the air falling away
when the heat of thy heart is hotter than a flame
smoke charring the forest, like the walls shutting out all doors
shutting out the direct gaze of the Sun
who has forgotten…

the forest is thick in you, child
has disappeared into a carpet of fog
the summit no longer popping up like a nipple
I felt myself and felt you, child, going cold
on the haystack of our life
the forest farewells this life

the sad aching sympathies
when they couldn’t think of the reason for their condolencesxanh câu hát lá bay
ngày và đêm cứ chảy
một thế kỷ bụi mù nắng cháy
quê hương ôi ta còn tiếng hát
những nốt nhạc rơi trên nhà dài
thổi trên môi chiếc lá
cho cha hoang dã như rừng

rừng trên chiếc gùi
rừng trong quả bầu khô
mái tóc nàng rừng xõa ngang trước mặt
nàng rơi nước mắt trước rìu và lửa
ngày cha xin hạ cây về làm K’pan
ngày cha đốt rẫy dắt lúa về nhà cho mẹ
ngày bếp lửa nhà em ấm thế
ngày ché rượu nhà em như thể
chảy vào máu vào mắt em rạo rực
tiếng T’langput luồn vào trong ngực
em có còn nhớ đến anh không?

ngày ta vào rừng hái tổ ong
mật ngọt hơn lời thề
những lời thề dao chém
rừng làm đêm đen
rừng làm kho tàng
rừng làm mặt trời
rừng làm ý tưởng

những ý tưởng bay cùng thần thoại
du ngoạn mỗi đêm mơ
thăm thẳm bên này mù mịt bên kia
rừng tuần hoàn vòng tròn bí ẩn
những bí ẩn làm sao em biết
đời người mỏi mệt
như đất trời mùa khô / mùa lũ
như con người hai đầu sinh tử
sinh con ra tắm dòng suối của rừng
vết chân mẹ cũng lấp trong rừng
ăn của rừng rưng rưng nước mắt
làm sao đổi thay số phận
bằng điệu khan buồn măng trúc măng mai

rưng rưng những chân trời xa tắp
rừng xanh biếc mắt người rất trẻ
rừng âm u trong mắt người già
đau đớn nghĩ về sa mạc
bỏng rát

sa mạc hay cái chết?
những cái chết trơ ra sỏi cát
nhưng anh đã giành lại em từ những vết thương
giành lại em từ quên lãng
hay quên lãng đã giành lại em
tặng nỗi cô đơn cho chúng ta
chúng ta cần yêu nhau hơn vết thương cần máu
chiếc lá dưới thắt lưng em
ngực em trong ánh mắt của anh
như loài chim ra ràng vẫy cánh lông tơ
vẫy tiếng động của hòn đá cuội
lăn dưới chân người

những thung lũng ngã nhào theo trí nhớ
không gian tan vỡ
khi lòng người nóng hơn ngọn lửa
làn khói đốt rừng như bức tường đóng mọi cánh cửa
đóng ánh nhìn mặt trời thẳng đứng
ai đã quên…

rừng dày đặc trong em
đã khuất vào thảm sương
đỉnh núi không còn rừng nhô ra đỉnh vú
anh tự nghe anh và nghe em lạnh
trên rơm rạ đời ta
rừng từ giã cõi đời

lời tạ lỗi đau buồn
khi người ta không nghĩ ra lý do cáo lỗi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s