Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC POEM SHATTERED INTO WARM RAIN – 7

the forest went in a blink
gone where o forest
the forest turning into a ring
fallen where o forest
the forest turning into a still life
where is the green
forest
o

by Lê Vĩnh Tài, translation Nguyễn Thị Phương Trâm

like that for the rest of this life

for the rest of this life like that

the months years shall never return

the months years losing oneself

the months years losing one’s voice

a song in bare feet laden with loneliness

a song in waves of bitterness

a song purple and blue, silent

a song of resentment and fateful regrets

the pairs of bound feet and bloating belly aches

relentless living

now a waterfall

Thee with the forest wrestling

bowing…

the forest went in a blink

gone where o forest

the forest turning into a ring

fallen where o forest

the forest turning into a still life

where is the green

forest

o


cứ thế suốt đời

suốt đời cứ thế

những tháng năm không còn quay lại

những tháng năm mất cả chính mình 

những tháng năm tắt dần cổ họng

bài hát đôi chân trần nặng nỗi cô đơn

bài hát gập ghềnh cay đắng

bài hát tím thâm im lặng

bài hát than thân trách phận

những đôi chân đau chặt ruột gan

dòng người miên man

bây giờ thác chảy

Người đã cùng rừng vùng vẫy

đã cúi đầu…

 

rừng đã thành chớp mắt

xa đâu rồi rừng ơi

rừng đã thành chiếc nhẫn

rơi đâu rồi rừng ơi

rừng đã thành tĩnh vật

xanh đâu rồi

rừng

ơi

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s