Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | AN EPIC POEM SHATTERED INTO WARM RAIN – prologue

Lê Vĩnh Tài is a Vietnamese poet, a resident of the West Highlands. A retired medical doctor, currently an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

resonating deep echoes of a gong far gone
a gloomy day a baby turned in its mother’s womb
who gets to choose the door entering the world
the land hot bloodied in human sweat
recollections forgetful as clouds are as springs
child, are you sure it’s not too much…

we grew up with endless stars
gleaming without having to ever choose
o mountain art thou so tall
yet the footprints in every corner all
across everything
life and death
separated by a step on the ladder

by Lê Vĩnh Tài, translation Nguyễn Thị Phương Trâm

 

resonating deep echoes of a gong far gone

a gloomy day a baby turned in its mother’s womb 

who gets to choose the door entering the world

the land hot bloodied in human sweat 

recollections forgetful as clouds are as springs

child, are you sure it’s not too much…

 

we grew up with endless stars

gleaming without having to ever choose

o mountain art thou so tall

yet the footprints in every corner all 

across everything

life and death

separated by a step on the ladder

 

The west highlands vast to the very end of bloodshed

mother taught us to see

wheat flowers thirst like people

hid sweetness within thin layers of its husk

 

The west highlands vast to the end of life

DamSan has fallen in love with the daughter of the Sun

the girl blinded by the light 

loved still

 

The west highlands vast past the afternoon

in smoke

tired old eyes

peering into the distance

 

o thee highland of the West

leaves green still in a verse of red leaves

days windy blaring light

falling yellows

 

The west highlands vast

humanity’s fate all-encompassing


tiếng cồng thăm thẳm xa rồi

âm u ngày mẹ chuyển dạ

nào ai chọn cửa sinh ra

đất như máu mồ hôi người nóng hổi

ký ức như mây lãng quên như suối

nhiều không em…

 

ta lớn lên với muôn vạn vì sao

lấp lánh không cần chọn lựa

cao chi lắm núi ơi

rộng đến đâu cũng bước chân người

qua hết

sống và chết

cách một bước cầu thang

 

Tây Nguyên mênh mang tận cùng máu chảy

mẹ dạy ta nhìn thấy

một bông lúa rẫy cũng khát như người

giấu ngọt bùi sau lần trấu mỏng

 

Tây Nguyên mênh mang tận cùng sự sống

chàng DamSan yêu con gái Mặt Trời

người con gái nhìn vào chói mắt

vẫn yêu

 

Tây Nguyên mênh mang sau những buổi chiều

lên khói

mắt người già mệt mỏi

nhìn xa

 

ôi Tây Nguyên

lá vẫn xanh trong câu thơ lá đỏ

ngày nhiều nắng gió

vàng rơi

 

Tây Nguyên mênh mang

có những phận người…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s