Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | the smell of rats, mice roasting (240)

Lê Vĩnh Tài is a Vietnamese poet, a resident of the West Highlands. A retired medical doctor, currently an acclaimed businessman in Buon Ma Thuot.

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

you light the stove

because you hate the darkness

and the cold

 

but the new tinder was kinda cold

with care you tend to the fire

 

fiddling

fussing

a trifle muddled

by the arrival of the howling wind

you’re by the dying ashes

the coal flying

like dust

 

the smell of

rats, mice

roasting in the early morning chill

 

you’re in a state of shock

by her burning stove

thin

eyes hollowed

wide open

like the guy next door’s

cough

 

you manage 

a few words

f-ire fire

l-i-ar liar

to finish the poem

so you may rain

and she can breath

 

as though never known to her was oxygen

 

bạn đốt lò 

vì ghét bóng tối 

và giá lạnh 

 

nhưng cái que cời mới lạnh làm sao khi

bạn lụi hụi chụm lửa 

 

mò mẫm 

rờ rẫm 

lẩm cẩm 

cuối cùng tiếng gió hú 

bạn bên mớ tro tàn 

than bay 

như bụi 

 

mùi 

chuột lớn, chuột nhỏ 

cháy thơm trong buổi sáng giá lạnh 

 

bạn sững sờ 

bên bếp lửa nàng 

gầy 

hốc hác 

hai mắt mở to 

như tiếng ho 

của anh chàng hàng xóm 

 

bạn lọm khọm 

mấy chữ 

lờ ưa lưa hỏi lửa 

lờ ưa lưa huyền lừa 

cho xong một bài thơ 

để sau đó bạn mưa 

và nàng thở

 

như thể nàng chưa từng biết ô-xy

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s