Categories
POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | THROUGH A GAP IN THE DOOR (15)

The Vietnamese poet currently resides in Saigon

Stepping out to hit a wall
the complicit sympathetic moon leaning
in small soothing bits of diffraction

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

 

THROUGH A GAP IN THE DOOR

 

Stepping out to hit a wall

the complicit sympathetic moon leaning

in small soothing bits of diffraction

 

the light filtered through the door

on the table the exhausting drill

the words of truth

 

there are worst 

battles fought day and night

more than two metres by default

 

from above confirms the focal length of an abyss beyond the eye

so then does the peacock dare not spread its wings

the pigeon stays put in the yard and take not to the sky

 

yesterday through the window of the soul

the children played 

tomorrow out by the window

(the letters missing in today’s opened book)

 

believe me 

the fever shall ease to the touch

light & darkness are not one

 

TRONG KHUNG CỬA HẸP

 

Bước ra ngõ chạm tường

sự đồng lõa đồng cảm của trăng nghiêng

một chút an ủi nhiễu xạ

 

ánh sáng lách khe cửa

kia kìa trên bàn bày ra cuộc tập trận

mỏi mệt có thật từ lưỡi

 

cuộc chiến khác thương cảm hơn

kéo dài sáng sớm đêm thâu

xa hơn hai met mặc định 

 

trên cao xác nhận tiêu cự đáy vực ngoài tầm mắt

ấy vậy con công không dám xòe cánh màu

bồ câu loanh quanh mặt sân không bay cao bầu trời 

 

nhìn qua hồn cửa 

trẻ nhỏ của mình tung tăng hôm qua

ngày mai ở ngoài khung

(hôm nay sách mở mất chữ) 

 

tin đi tin đi

bàn tay trên trán sốt sẽ dịu

ánh sáng & bóng đêm không là một

 

Vũ Trọng Quang

July 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s