Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hoài Phương | sending you (6)

Nguyễn Hoài Phương is a German – Vietnamese poet.
Who currently lives in Hanover, Germany.

sending you the morning
the easing rain upon the damp pavement
the sun upon each blade of grass
a mesmerizing river
a faraway sea

By Nguyễn Hoài Phương, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

sending you

sending you the morning
the easing rain upon the damp pavement
the sun upon each blade of grass
a mesmerizing river
a faraway sea

sending you the morning
birdsongs through the branches
the wet leaves
a child playful by its mother’s side
a flower on its way to school

sending you the morning
upon the horizon the cutest of rainbows
water droplets from branches
watering a new verse

sending you a song
the first light upon the mountain, the meadows

gửi

nhp

gửi em buổi sáng
con đường vừa mưa xong còn ướt
mỗi ngọn cỏ mang một mặt trời
dòng sông đang mải miết
biển hãy còn rất xa

gửi em buổi sáng
tiếng chim hót trên cành cây lảnh lót
những chiếc lá còn đẫm nước
đứa trẻ tung tăng bên mẹ
hay bông hoa đang vui bước đến trường

gửi em buổi sáng
với cầu vồng như mơ xinh xinh phía chân trời
giọt nước trên cành rơi xuống
tưới cho một câu thơ

gửi em bài hát
buổi sáng của núi đồi

25 07 21

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 replies on “Nguyễn Hoài Phương | sending you (6)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s