Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hàn Chung | There are no gentlemen left amongst men (4)

Nguyễn Hàn Chung, an American-Vietnamese poet, currently residing in Houston, Texas.

By Nguyễn Hàn Chung, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

There are no gentlemen left amongst men

 

You men are no gentlemen!

Complimenting all photos of me

I know I’m not pretty

No wonder I’m upset.

 

You men are despicable!

I mind not your admiration

But praise my personality

The generosity, benevolence and meekness.

 

Your eulogy of beauty

A contrast to my looks

Unlike other women

I am self-deprecating.

 

You men are no gentlemen!

Your tributes hid behind the sardonic smiles

The blatant nerve

The accolades followed by the winks

 

Your taunting homage

Bothered by them I shall not

Nor greet you ever in the streets

Pass by you void of a thought of retreat 

 

The unfounded flattery

Swearing is so much less pathetic than that!

 

(A woman on Facebook

asked me to expressed her thoughts in poetry

I’m nothing but the messenger

pity the poetry please don’t curse me.)

 

Đàn ông đểu lắm

 

Đàn ông các anh đểu lắm!

Hình nào của em cũng khen

Em đã biết mình không đẹp

Nên nghe rất xốn xang lòng.

 

Đàn ông các anh ác quá!

Khen em thì cũng được đi

Sao anh không khen cái tánh

Bao dung nhân hậu nhu mì.

 

Các anh đi khen nhan sắc

Em biết mình không ra chi

Không phải như mấy cô khác

Con người em rất tự ti.

 

Đàn ông các anh đểu lắm!

Khen, bụm miệng cười hi hi

Đừng giở trò mồm mép ấy

Khen rồi nháy mắt nheo mi

 

Từ nay các anh khen đểu

Em thề sẽ chẳng thèm nghe

Ra đường gặp anh không ngó

Và tảng lờ bỏ số de

 

Khen mà trật lất anh ạ

Còn nặng hơn tiếng chửi thề!

 

(Một cô gái trên facebook

nhờ tôi nói hộ bằng thơ

tôi chỉ là người thông dịch

đừng nhầm chửi tội cho thơ.)By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Nguyễn Hàn Chung | There are no gentlemen left amongst men (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s